Vision og mission

Vision
Vi vil være den bedste leverandør af serviceydelser inden for distribution og logistik.

Mission
dao|Bladkompagniets mission er at udnytte og videreudvikle vores unikke kompetencer og produktionsapparat for at skabe løsninger af høj kvalitet til laveste mulige omkostninger for vores kunder. Vi vil derved skabe det bedst mulige afkast til vores investorer og give vores medarbejdere et meningsfuldt arbejde i et spændende arbejdsmiljø.

Værdier
Vores værdier er den platform, vi arbejder ud fra, når vi håndterer arbejdsopgaver, kunder, kollegaer etc. Ønsket er at skabe en fælles referenceramme, vi alle kan måle os op imod. Ved at udleve vores fem værdier, (ansvarlighed, værdiskabende, kundeorienteret, respekt og troværdighed) vil vi stræbe efter at blive den foretrukne leverandør af serviceydelser inden for distribution af aviser, magasiner og erhvervspost.

Ansvarlighed
Vi udviser ansvarlighed i dao|Bladkompagniet ved at løse aftalte opgaver rettidigt, effektivt, kvalitativt og omkostningsbevidst. Det gør vi gennem en god og ansvarlig personalepolitik med fokus på udvikling og velvære, der skaber motivation og engagement.

Værdiskabende
Via en konstant proaktiv og innovativ tilgang til markedet stræber vi efter at skabe de løsninger, som giver mest værdi for vores kunder og samarbejdspartnere.

Med fokus på struktur, standardisering og systematik sikres en minimering af omkostningerne for at skabe en sund varig indtjening og vækst.

Kundeorienteret
Gennem et konstant fokus på kundens krav og ønsker, skaber vi proaktive og professionelle løsninger som er til fælles glæde og gavn.  Vi har alle kunder såvel eksterne som interne, og vi sikrer, at de altid modtager en ydelse, der lever op til de aftalte krav og ønsker.

Respekt

  • Vi arbejder i et miljø, der kendetegnes ved rummelighed og gensidig respekt.
  • Vi anerkender forskelligheder og sikrer at opgaver og løsninger håndteres de rigtige steder i organisationen.
  • Vi har respekt for andres arbejde, og accepterer at der laves fejl, og at vi lærer af disse.
  • Vi taler med og ikke om hinanden, og sikrer en åben og konstruktiv dialog.
  • Via struktur og engagement respekterer vi deadlines og mødetidspunkter, sådan at opgaver løses uden unødige omkostninger.

Troværdighed
Gennem åbenhed og ærlighed opnår vi troværdighed. Vi er åbne overfor forskelligheder og andres billeder af verden. Vi udviser tillid til den enkelte, og ser på konsekvenser professionelt, hvad enten de er positive eller negative. Ved et højt og godt informationsniveau skaber vi troværdighed overfor vores kunder, leverandører og øvrige interessenter.