Posttilladelse & Nøgleadgang

dao|Bladkompagniet posttilladelse og Postloven

I 2011 fik dao|Bladkompagniet Trafikstyrelsens tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring (jf. Tilladelse nr. TS 40101-00002).
Tilladelsen til at drive postbefordring er udstedt i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 727 af 24. juni 2011 af postlov nr. 1536 af 21. december 2010.

Du kan se og læse vores tilladelse via linket her.

Er du samtidig interesseret i at læse mere om, hvad Postloven indebærer, kan du følge linket her og læse hele loven, som kan findes på Retsinformation.dk.

DAO og Bladkompagniet samarbejder med advokatfirmaet IUNO

DAO og Bladkompagniet har indgået et samarbejde med advokatfirmaet IUNO, Njalsgade 19C, 3. 2300 København S., omkring fremskaffelse af nøgler for de ejendomme, hvor DAO og Bladkompagniet for nuværende ikke har adgang til ejendommens postkasser.

Den samme ordning er også gældende for Det Nordjyske Mediehus.

For at kunne sikre omdeling af breve, magasiner, og aviser, skal dao|Bladkompagniet have udleveret nøgler/adgangskoder på forlangende.

Jf. nedenstående uddrag af Postloven har dao|Bladkompagniet krav på at få adgang til alle opgange i Danmark.

“Det påhviler ejeren/administrator o.l. af aflåste brevkasseanlæg/postkasser at give godkendte postvirksomheder adgang til disse brevkasseanlæg/postkasser jf. § 8 stk. 2 af postlov nr. 1536 af 21. december 2010.”

Nøgler under lås og slå

Nøglerne bliver opbevaret i godkendte sikkerheds-skabe i aflåste lokaler, således at der minimum skal anvendes to nøgler (en til lokalet og en til sikkerheds-skabet) for at få adgang til alle nøglerne.

Nøgler der anvendes i forbindelse med nattens omdeling bliver, efter endt brug, låst inde i sikkerhed-skabene.

Eventuelle ekstra nøglesæt opbevares ikke sammen med de nøgler, der anvendes til den daglige distribution.

dao|Bladkompagniet følger løbende op på, at reglerne omkring opbevaring af nøgler overholdes.

dao|Bladkompagniet er villig til at afholde udgiften for selve nøglerne efter faktura, men betaler ikke nogen administrationsudgift eller deposita, da det påhviler ejeren/administrator o.l. at give postvirksomheden adgang til brevkasseanlæg/postkasser jf. ovenstående.