Bladkompagniet & CPR-registret

Hvorfor abonnerer Bladkompagniet på oplysninger fra CPR-registret?


Bladkompagniet er godkendt Postvirksomhed af Trafikstyrelsen og opererer derfor inden for rammerne af  Postloven. Du kan se og læse vores tilladelse fra Trafikstyrelsen via linket her.

Med tilladelsen til at drive postvirksomhed følger samtidig en forpligtigelse til at foretage så korrekt en levering af post, som det er muligt, og derfor har Bladkompagniet ifølge Postloven adgang til at abonnere på navne- og adresseoplysninger fra CPR- og BBR-registre.

 

 

 

Bladkompagniet har ikke direkte adgang til CPR-registret, i stedet leverer vi en distributionsfil indeholdende navn og adresse på modtagerne, hvorefter der foretages en validering op imod mod navne og adresser i CPR-registreret.
Denne validering sikrer, at vi ikke går forgæves efter en adresse, og den sikrer også, at de seneste flytteoplysninger m.m. er kendte i forhold til levering.

Du kan se og læse vores tilladelse fra Trafikstyrelsen via dette link her.

Bliv klogere på CPR her: https://www.cpr.dk/spoergsmaal-og-svar