Persondataforordningen – GDPR

Den 25. maj trådte den nye Databeskyttelsesforordning i kraft og Bladkompagniet efterlever alle forordningens krav. For os er databeskyttelse ikke noget nyt, da vi i mange år har ageret efter Postloven og Posthemmeligheden. At omgås data med respekt og sund fornuft er derfor en del af vores DNA.

 

I forhold til omdeling af produkter til modtagere, som er vores kerneydelse, er vi særskilt dataansvarlige. Det skyldes, at det at levere et produkt til en modtager ikke er en databehandling. Bladkompagniet følger derfor de lovkrav, der er til Dataansvarlige, og der er ikke behov for en databehandleraftale for at få omdelt produkter med Bladkompagniet.

Når leveringsdata ikke længere tjener et formål, slettes de. Det sker 3 måneder efter endt omdeling.

Læs mere i relation til Bladkompagniets håndtering af GDPR via dette link.