Persondataforordningen – GDPR

Den 25. maj trådte den nye Databeskyttelsesforordning i kraft og dao|Bladkompagniet efterlever alle forordningens krav. For os er databeskyttelse ikke noget nyt, da vi i mange år har ageret efter Postloven og Posthemmeligheden.
At omgås data med respekt og sund fornuft er derfor en del af vores DNA.

For at kunne overholde vores forpligtigelse som postvirksomhed benytter vi os af data fra CPR-registreret, alene med det formål at sikre korrekt levering af breve, magasiner og aviser, som vi har med ude til omdeling.
Ønsker du mere information om dette, kan du læse videre her.

 

 

I forhold til omdeling af produkter til modtagere, som er vores kerneydelse, er vi særskilt dataansvarlige. Det skyldes, at det at levere et produkt til en modtager ikke er en databehandling. dao|Bladkompagniet følger derfor de lovkrav, der er til Dataansvarlige, og der er ikke behov for en databehandleraftale for at få omdelt produkter med dao|Bladkompagniet.

Når leveringsdata ikke længere tjener et formål, slettes de. Det sker 3 måneder efter endt omdeling.

Læs mere i relation til dao|Bladkompagniets håndtering af GDPR via dette link.

Du kan læse mere om dao/Bladkompagniets Persondatapolitik her.