Om dao|Bladkompagniet

dao|Bladkompagniet er en del af Dagbladenes Distributionsnet, som med 4.000 omdelere hver nat distribuerer ca. 500.000 forsendelser over hele Danmark. Vi leverer aviser, breve, magasiner, ugeblade og små pakker. Vi omdeler post 7 dage om ugen over hele landet, hvilket er unikt i Danmark.

Foruden omdeling til postkasser i Danmark står dao|Bladkompagniet også for distributionen af danske og internationale aviser og blade til mere end 4.500 udsalgssteder i Danmark – hver nat.

Vi arbejder for alle kundetyper, som efterspørger punktlig 7-dages levering i hele Danmark 365 dage om året – til konkurrencedygtige priser. Vores kunder er virksomheder, organisationer, ministerier og styrelser samt andre offentlige myndigheder.

Medarbejderne arbejder efter en lang række fastlagte og gennemprøvede kvalitetsprocedurer, som sikrer høj kvalitet og ansvarlighed. Alle medarbejdere arbejder indenfor Postlovens rammer. Det betyder, at alle breve og adresserede produkter behandles ens og i overensstemmelse med Postloven i forhold til punktlig levering og fortrolighed. dao|Bladkompagniet benytter kun voksne personer til omdeling af post.

I Rødovre er det muligt at indlevere post til omdeling. I alle andre tilfælde afhenter vi forsendelserne direkte hos kunderne eller hos et trykkeri.

dao|Bladkompagniet betaler skat i Danmark – og vi er ikke momsfritaget.

dao|Bladkompagniet blev stiftet i 1920 af de Københavnske Dagblade som et distributionssamarbejde, der skulle sikre avisdistributionen i hele landet.

Vi er ejet af JP/Politikens Hus (51 pct.), Jysk Fynske Medier (32 pct.) og Berlingske Media (17 pct.).