Er du udgiver?

2 gange om ugen distribuerer vi magasiner til forhandlernettet og samtidig afhentes returen, som bliver kørt til vores returcentral i Kolding, hvor de bliver optalt så vi sikrer korrekt afregning til forhandlere og udgivere.

Vi er udgiverens partner og arbejder målrettet med oplagsregulering som tilpasses salgs- og returtal, individuelle forhandleraftaler, sæsonudsving mm. Vi arbejder fokuseret med mikromanagement af sortiment og antal på forhandlerniveau ud fra en målsætning om altid at have de rette produkter, på rette sted til rette tid.

 

 

 

 

Ud over 6 medarbejdere på hovedkontoret i Rødovre, så har Bladkompagniet et salgskorps bestående af 5 konsulenter, som hver har ansvar for deres landsdel. Med over 3.000 årlige besøg er konsulenterne en stærkt medvirkende årsag til den positive udvikling på magasinmarkedet.

Med effektive analyseværktøjer kan vi måle og analysere på titler, kategorier, geografi mm. Og for hver udgave leverer vi en omfattende salgsrapportering til udgiveren

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for at få dit magasin distribueret til løssalg, så kontakt gerne:

Løssalgs- og Pakkeshopchef
Brian Møller Lindblad
Mail: bml@dao.as
Tlf: +45 40 42 12 71