Downloads

Downloads

 

Vi har gjort det nemt for dig og samlet vores vigtigste produktions-dokumenter ét sted.
På denne side kan du blandt andet finde:

  • Indleveringssedlen for dao18 og dao21.
  • Retningslinjer for “Det Perfekte brev” og “Det Perfekte Magasin” for produkter, som indleveres til sortering på maskinen.
  • Pakkeinstruks med beskrivelse af kvalitetskrav og håndtering af produkter, som skal indleveres til sortering på maskinen.
  • Guide til opsætning af adressefiler til vask & validering ved manuel pakning.
  • En zip-fil med dao PP-mærker, også kaldet frimærker.

Er du i tvivl om hvilket dokument du skal downloade og tage i brug? – så er du meget velkommen til at ringe til os på +45 4451 7150. Vi sidder klar til at hjælpe alle hverdage mellem 08.00-15.00.

 


We have made it easy and gathered all of our most important production documents in one place.
On this page you will be able to find and download:

  • The pallet note for our dao18 og dao21.
  • Our guidelines to “the Perfect Letter” and “the Perfect Magazine” for products delivered to be sorted on the machine.
  • Packing instructions describing quality requirements and handling of products to be submitted for sorting on the machine.
  • A guide on how to setup your adress files to be able to “wash” and validate them.
  • A zip-file that contains the stamps of dao.

If you have any questions regarding what document to download and use, please feel free to contact us on +45 4451 7160. We are ready to help, week days from 08.00-15.00.

PDF-filer til download

dao 18 Indleveringsblanket
(dao18 pallet note)
dao18 er en blanket, som udfyldes af enten kunde eller printshop og skal benyttes hver gang, der indleveres breve til sortering og omdeling hos dao
PDF
dao18 is a form which must be completed by either client or printshop upon delivery of letters for sorting and distribution at dao PDF
dao21 Indleveringsblanket
(dao21 pallet note)
dao21 er en blanket, som udfyldes af enten kunde eller printshop og skal benyttes hver gang, der indleveres magasiner til sortering og omdeling hos dao
PDF
dao21 is a form which must be completed by either client or printshop upon delivery of magazines for sorting and distribution at dao
PDF
Det Perfekte Brev
(The Perfect Letter)
“Det Perfekte Brev” er vores retningslinjer for indlevering af kuverter til maskinel sortering, som skal overholdes for at sikre en effektiv og problemfri sortering på maskinen
PDF
”The Perfect Letter” is our guidelines for print field and PPI that must be complied, to ensure an efficient and trouble-free sorting and a correct distribution PDF
Det Perfekte Magasin
(The Perfect Magazine)
“Det Perfekte Magasin” er vores retningslinjer for indlevering af magasiner til maskinel sortering, som skal overholdes for at sikre en effektiv og problemfri sortering på maskinen PDF
”The Perfect Magazine” is our guidelines for print field and PPI that must be complied, to ensure an efficient and trouble-free sorting and a correct distribution PDF
Pakkeinstruks inkl. dao18
(BK Boxes Packingguide incl. dao18) 
Beskrivelse af håndtering og kvalitetskrav i forbindelse med pakning, mærkning, sikring og afsendelse af produkter til maskinel sortering hos dao PDF
Description of handling and quality requirements for packing, labeling, safeguarding and shipment of letter products packed for distribution by dao PDF
Adresserings- og pakkevejledning (til printshops og pakkerier)
(Adressing and Packing guide)
Denne vejledning beskriver generelle retningslinjer for adressering og pakning af produkter til distribution af dao.
(OBS: DENNE SKAL KUN ANVENDES VED INDLEVERING AF MATERIALER, DER ER SAT I GANGRÆKKEFØLGE)

PDF
This guide provides general guidelines for addressing and packing of products to be distributed by dao.
(NOTE: ONLY USE THIS WHEN YOU ARE DELIVERING PRE-SORTED MATERIAL TO dao)

PDF
BK PP-mærker (Frimærker)
(Stamps for dao)
Det er et krav i henhold til Postloven, at distributører af breve og magasiner skal kunne identificeres ud fra et PP-mærke, også kaldet frimærker.
Denne zip-fil indeholder dao PP-mærker til påsætning på breve og magasiner, som skal distribueres af dao.
Du kan læse mere om brug af frimærkerne her.

PDF
According to the Danish Postal Act, magazines and letters must be clearly marked with the name of the postal service company.
This zip-file contains the stamps of dao, to be used on letters and magazines distributed by dao.
To read more about the usage of stamps, click here.