CSR

dao|Bladkompagniet prioriterer sit samfundsansvar højt. Det afspejler sig i daglige prioriteringer og måden vi driver virksomheden. Vi arbejder på, at vores forretning altid skal være præget af ordentlighed samt et ansvar overfor det omgivende samfund, medarbejdere, kunder og miljøet.

Konkret betyder det fx, at vi arbejder på at reducere miljøpåvirkningerne ved gradvist at skifte fra benzindrevne biler og scootere til elcykler, elbiler og elscootere. Vi tager løbende initiativer, der fremmer en mere miljømæssig og ansvarlig adfærd.

Vi har samarbejdsrelationer med virksomheder og organisationer, der hjælper medarbejdere på kanten af samfundet i beskæftigelse. dao|Bladkompagniet udviser imødekommenhed og fleksibilitet overfor personer, som ellers har svært ved at finde en plads på arbejdsmarkedet.

Vi tager et konkret ansvar for at få nye medarbejdere i beskæftigelse og vi har medarbejdere med oprindelse fra mange forskellige steder i verden. Derfor tager vi også kraftigt afstand fra enhver form for diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Vi udvikler hele tiden vores medarbejderstab. dao|Bladkompagniet afvikler introduktionskurser, der gradvist sluser nye medarbejdere ind i fast beskæftigelse og vi arbejder med alt fra udvikling af trafiksikker beklædning, færdselssikkerhed og sikkerhedsalarmer til vores omdelere.

dao|Bladkompagniet har et udpræget kundefokus, hvor ansvarlighed, punktlighed og ordentlighed er sat i højsædet. Vi har langvarige kunderelationer, der er præget af gensidig respekt, dialog og løbende kvalitetsudvikling i omdelingen af kundernes forsendelser. En høj etik og en god forretningsmoral er grundlæggende både i forholdet til vores kunder og underleverandører.

Hos dao|Bladkompagniet mener vi, at et proaktivt samfundsansvar er en vigtig værdi i et moderne samfund. Det styrker vores position i markedet og præsenterer os som en ansvarlig samarbejdspartner.