Coronavirus/covid-19

Information til Bladkompagniets kunder og samarbejdspartnere


Bladkompagniet har et beredskab, så vi indtil videre fortsat kan distribuere aviser, breve og magasiner, selvom Corona-virussen har ramt Danmark. I tilrettelæggelsen af vores arbejde følger vi nøje myndighedernes anbefalinger og påbud omkring den aktuelle Corona-virus.

Bladkompagniets nat-distribution tager afsæt i 74 individuelle lokaler i Danmark. Her er der få medarbejdere samlet samtidig, men vi har indskærpet en række retningslinjer for begrænsning af smitte, rengøringsniveau m.m.
Vores bude er også blevet instrueret i hygiejneadfærd både på depotet og ude på ruterne. Vi følger løbende op på, at vores tiltag bliver efterlevet.

Hvis der opstår en situation, hvor mange bude på et depot bliver ramt af virus, så har vi et nødberedskab, hvor nabo-depoterne kan bidrage til at gennemføre vores distributionsopgaver.

Der er mange af Bladkompagniets medarbejdere, både på de lokale lokationer og hovedkontoret, der i den kommende tid arbejder hjemmefra. Samtidig har vi gennemført alle fornuftsbetonede tiltag for at begrænse smittefaren blandt de medarbejdere, som ikke arbejder hjemme.

Vi ser derfor frem til fortsat at betjene vores kunder med distribution af deres produkter. Hvis situationen ændrer sig, så vil vi straks informere alle kunder og samarbejdspartnere.