KoldingRoedovre
 
 

Opbevaring og håndtering af nøgler

For at kunne omdele aviser, magasiner og breve har Bladkompagniet og vores distributører behov for adgang til aflåste opgange.

Bladkompagniet har tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring iht. postlov nr. 1536 af 21. december 2010. Se tilladelse

Det betyder, at Bladkompagniet i henhold til §8, stk. 1 har ret til at få udleveret nøgler og/eller dørkoder til opstillede brevkasseanlæg.

Alle nøgler og dørkoder er registreret i Bladkompagniets IT-systemer.

Ansvaret for at indhente og opbevare nøgler og koder ligger hos Bladkompagniets distributører.

Nøglerne bliver opbevaret hos distributørerne i godkendte sikkerhedsskabe i aflåste lokaler, således at der minimum skal anvendes to nøgler (en til lokalet og en til sikkerhedsskabet) for at få adgang til alle nøglerne.

Ekstra nøglesæt opbevares ikke sammen med de nøgler, der anvendes til den daglige distribution.

Bladkompagniet følger løbende op på, at reglerne omkring opbevaring af nøgler overholdes.