Fakta

  • Bladkompagniet blev etableret i 1920 og har siden arbejdet med landsdækkende distribution af aviser for de store bladhuse. Men Bladkompagniet er i dag meget mere end billig distribution af aviser.
KoldingRoedovre
 
 

Historie

At levere aviser til landets borgere:

Tanken om et distributionssamarbejde - for at få aviserne ud til borgerne - tog i begyndelsen af det forrige århundrede form mellem de Københavnske dagblade, og den 8. november 1920 blev der holdt stiftende generalforsamling i A/S Bladkompagniet med hjemsted i København. Formålet var at distribuere dagblade og periodisk udkomne blade til abonnenter, drive en gros forhandling af blade og modtage annoncer samt drive beslægtet virksomhed.

Før den 8. november 1920 havde de enkelte bladhuse deres egne bladbude. Bladene blev afhentet på trykkerierne, hvorfra budene måtte sørge for transporten. Men på en del distrikter havde de selv organiseret et privat samarbejde, der gik ud på at mødes på forud aftalte steder og udveksle aviserne, så der ikke gik flere bude på de samme trapper. Med etableringen af Bladkompagniet blev denne tanke sat i system til fordel for ejere og kunder.

Indtil 1997 var omdeling af morgenaviser centralt styret fra Bladkompagniet, der havde sine egne bude til at dække hele Østdanmark. På grund af udfordringer med at rekruttere bude i lokalområderne begyndte man på en udlicitering af selve omdelingen. Fra 2001 var al omdeling af abonnementsaviser lagt ud til underleverandører.

I rollen som kontraktholder forblev Bladkompagniet ansvarlig for den overordnede planlægning og logistik samt kvalitetsstyring.

De seneste år har Bladkompagniet yderligere udvidet forretningen inden for distribution af magasiner, erhvervspost og direct mail, hvor det eksisterende distributionsnet benyttes til at levere distributionsydelser til en konkurrencedygtig pris.

Bladkompagniet ejes af Berlingske Media A/S og JP/Politikens Hus A/S i fællesskab.