KoldingRoedovre
 
 

Omdeling af aviser - hver nat

Bladkompagniet står for omdeling af Berlingske, Jyllands-Posten, Politiken, Børsen og Information, samt en række internationale aviser. I tillæg til de danske aviser omdeler Bladkompagniet ligeledes en række internationale aviser.

Bladkompagniets abonnementsdistribution varetages af selvstændige distributører, som er bosat i lokalområdet. Det giver et tættere forhold mellem bude, vognmænd og den enkelte distributør, hvilket er med til at sikre en optimal distribution.

Langt størsteparten af budene har omdelerjobbet som deres primære job. Dette bidrager til den fornødne ansvarlighed, som sikrer vores gode kvalitet.

Høj kvalitet og service lige til hoveddøren

Hver nat omdeler Bladkompagniet 200.000 aviser. Vi arbejder målrettet på at forbedre vores kvalitet, og i dag omdeles 99,86% af alle aviser korrekt og rettidigt. Derudover tilbyder Bladkompagniet at levere avisen helt til hoveddøren.

Vi fastholder den høje kvalitet gennem et tæt samarbejde med vores distributører og en hurtig opfølgning på reklamationer. Når vi modtager en reklamation, bliver den sendt videre til vores distributører og deres bude, straks den er registreret i vores system.

 

Eventuelle reklamationer vedr. omdeling af morgenaviser skal ske via avisernes hjemmesider.

Aftale om levering af avisen til hoveddøren skal ske via avisernes abonnementsservice.